News

Recent news

CALENDAR CONCURS -- CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIVERSITAR 2022-2023

01/09/2023

Calendar concurs -- cadre asociate an univ 2022 2023

more

Sesiunea de Comunicӑri Ştiinţifice Studenţeşti a Facultății de Inginerie Alimentară Turism și Protecția Mediului

29/11/2022

Studenți de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Bucuresti; Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; Universitatea din Oradea; Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napo...

more

Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor -- FIATPM 2022

26/10/2022

Sesiunea de comunicări științifice studențești Ediţia a XX-a, 24-26 Noiembrie 2022 Arad, RomâniaHibrid -----------------------------------------------------------------------------------------------...

more

Festival CreaFest

05/10/2022

Festivalul CreaFest Informații despre festivalul mondial de creativitate CreaFest găsiți la https://www.creafest.fr/.

more

Events

Recent events

PhD Students’ Days, The Third Edition, 29-30 May 2023, Arad, Romania

01/05/2023

PhD STUDENT'S DAYS The Third Edition, 29-30 May 2023Arad, Romania

more

Sesiunea de Comunicari Studentesti 2022

26/10/2022

Sesiunea de comunicări științifice studențești Ediţia a XX-a, 24-26 Noiembrie 2022 Arad, RomâniaHibrid -----------------------------------------------------------------------------------------------...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...