Prezentare

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protecţia Mediului a Universităţii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţată in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universităţii "Aurel Vlaicu".


Programele de studii de licenţă , ciclul I de studii universitare:

Programe universitare de masterat, ciclul II de studii universitare:


Programe universitare de doctorat, ciclul III de studii universitare:

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului de Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii