Departament


Decan

Conf. univ. dr. ing. Virgil Ciutină

 • Office hours
  Monday, Wednesday, Thursday, Friday: 12.00-14.00,
  Room # 2 (Micalaca Building -- FIATPM)

Prodecan

Conf. univ. dr. ing. Ioan Calinovici

  • Office hours
   Monday: 10.00 - 12.00
   Room # 226 (Micalaca Building -- FIATPM)

  Secretariat

  • Ec. Ioan Ardelean
   Elena Dragoi Str. 2, Arad
   Phone: +4 0257 219331
   Fax: +4 0257 219242
   E-mail: fiatpm@uav.ro

  Sef Departament Stiintele Tehnice si ale Naturii

  Conf. univ. dr. ing. Monica Lungu

  • Office hours:
   Monday -- 12:00 - 14:00
   Room # 132 (Micalaca Building -- FIATPM)

  FIATPM Membrii Consiliu

  • Assoc. prof. Ciutina Virgil
  • Assoc. prof. Lungu Monica
  • Assoc. prof. Calinovici Ioan
  • Prof. dr. hab. Copolovici Dana Maria
  • Assoc. prof. Diaconescu Daniela Maria
  • Assoc. prof. . Chambre Dorina Rodica
  • Assist. prof. Palcu Sergiu
  • Assist. prof. Popescu-Mitroi Ionel
  • Assist. prof.. Condrat Dumitru
  • Student Manciu Emilian –III- CEPA
  • Student Ursu Victor Sebastian –I - MCPA
  • Student Barna Roxana - II –IMAPA

  FIATPM Consilii

  1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

  • Prof. univ. dr. hab. Copolovici Dana
   (e-mail: dana.copolovici@uav.ro)
  • Ş.l. dr. ing. Popescu Mitroi Ionel
  • As. dr. ing. Meşter Mihaela

  2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

  • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
   (e-mail: danieladiac@yahoo.com
  • Prof. dr. ing. Zdremţean Monica
  • Student Manciu Emilian –II- CEPA

  3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

  • Prof. univ. dr. Munteanu Florentina
   (email: florentina.munteanu@uav.ro)
  • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
  • Student Pihurov Marina

  4. Comisia pentru relaţii internaţonale

  • Conf. dr. ing. Radu Dan
   (e-mail: poianarusca@yahoo.com)
  • Prof. dr. Hab. Zamfir Alina
  • Prof. dr. Hab. Copolovici Lucian

  5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

  • Ş.l. dr. ing. Condrat Dumitru
   ( email: condrat_dumitru@yahoo.com)
  • Prof. univ. dr. Dincă Nicolae
  • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu

  6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

  • Prof. dr. chim. Florentina Munteanu
   (e-mail: florentina.munteanu@uav.ro)
  • Prof. dr. Hab. Copolovici Dana
  • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona

  7. Comisia de burse

  • Conf.univ.dr.ing. Calinovici Ioan
   (e-mail: ioan_calinovici@yahoo.com)
  • Student Manciu Emilian –II- CEPA
  • Student Ursu Victor Sebastian –IV –PCM
  • Student Pihurov Marina - IV –PCM
  • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean

  8. Comisia de orar

  • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
   (E-mail: claudiu.ursachi@uav.ro)
  • Ş.l. dr. ing. Dicu Anca
  • Ş.l. dr. ing. Meşter Mihaela
  • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona
  • Student Ursu Victor Sebastian

  9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ

  • Conf. dr. ing. Chambree Dorina
   (e-mail: dorinachambree@yahoo.com)
  • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
  • Ş.l. dr. ing. Bodescu Adina

  10. Comisia ALUMNI

  • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
   (e-mail: palcusergiu@yahoo.com)
  • As. dr. ing. Tolan Iolanda
  • Student Manciu Emilian

  11. Comisia ERASMUS

  • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
   (e-mail: claudiu.ursachi@uav.ro)
  • Conf. dr. ing. Lungu Monica
  • Conf. dr. ing. Ciutina Virgiliu

  Membrul în comisia CEAC la nivelul UAV:

  • Conf. dr. ing. Ţigan Eugenia

  Responsabili site FIATPM:

  • Prof. dr. hab. Copolovici Dana
   (e-mail: dana.copolovici@uav.ro)
  • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
  • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
  • Ş.l. dr. ing. Popescu-Mitroi Ionel
  • Stud. Ursu Victor Sebastian

  Responsabil PM si PSI DSTN:

  • Ş.l. dr. ing. Ionel Popescu-Mitroi
   (e-mail: ionel89@hotmail.com)

  FotoNume și
  Prenume
  Domenii de
  cercetare știin
  ţifică
  Contact
  CV

  Lista Publicaţii

  CSOSZ IOAN
  Profesor
  Dezvoltare Rurală
  Turism Rural și Agroturism
  Management in Agricultură
  ioan.csosz@uav.ro
  LP RO