Cadre DidacticePhotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Lista Publicaţii

BALINT
MARIA

Asistent
universitar
maria.balint@uav.ro
CV RO

BEIU
ROXANA-
MARIANA
Șef de lucrări

Senzori optici
Măsurări Noninvazive
Mecatronică

roxana.beiu@uav.ro
CV EN
LoP EN

BODESCU
ADINA
MARIA
Șef de lucrări

adina.bodescu@uav.ro
CV RO
LP RO


CALINOVICI
IOAN
Conferențiar
Ingineria Mediului
Agronomie
Irigații
Îmbunătățiri Funciare
ioan.calinovici@uav.ro
CV RO
LP RO

CHAMBRE
DORINA
RODICA
Conferențiar

Analize termice,
analiza FTIR
dorina.chambre@uav.ro
CV RO
LP RO
CHIȘ
SABIN
Profesor
sabin.chis@uav.ro
CHIȘ S.
SABIN Jr.
Șef de lucrări

sabin.chisjr@uav.ro
CIUTINA
VIRGILIU
Conferențiar

Protecția Mediului
Agricultura Ecologică

virgiliu.ciutina@uav.ro
CV RO
LP RO
CONDRAT
DUMINTRU
Șef de lucrări
Biotehnologii
Resurse Naturale
dumitru.condrat@uav.ro
CV RO
LP RO
COPOLOVICI
DANA
Profesor doctor chimist habilitat
Chimie-Biologie
Ingineria Mediului
Sănătate
dana.copolovici@uav.ro

CV RO
LP RO

COPOLOVICI
LUCIAN
Profesor doctor chimist habilitat

Stiinta și Ingineria Mediului
Ecofiziologia Plantelor
Metode de Determinare a Compusilor Organici Volatili Uleiuri Esențiale

lucian.copolovici@uav.ro
LP RO
CSOSZ
IOAN
Profesor
Dezvoltare Rurală
Turism Rural și Agroturism
Management in Agricultură
ioan.csosz@uav.ro
LP RO

DIACONESCU
DANIELA
Conferențiar

Calitatea Alimentelor
Procesarea Alimentelor

daniela.diaconescu@uav.ro
CV RO
LP RO
DICU
ANCA
Conferențiar

Tehnologii Alimentare
Nutritie Umană
Analiza Senzorială

anca.dicu@uav.ro
CV RO
LP RO
DINCĂ
NICOLAE
Profesor
Spectrometrie de Masă Diferențialănicolae.dinca@uav.ro
CV RO
LP RO

DOBRA
CALIN
Șef de lucrări
Managementul Cercetarii-Dezvoltarii
Management General
Managementul Calității Produselor Agricole

calin.dobra@uav.ro

GAVRILAŞ
SIMONA
Șef de lucrări

Controlul și Siguranța Produselor Alimentare
Tehnologii și Biotehnologii Alimentare Managementul Deșeurilor Alimentare

simona.gavrilas@uav.ro
CV RO
LP RO
LUNGU
MONICA
Conferențiar
Standarde Mediu,
Evaluare Impact Mediu
Calitate Mediu

monica.lungu@uav.ro
CV RO
LP RO

MEŞTER
MIHAELA
Șef de lucrări
Tehnologii Alimentare
Tehnologia Laptelui și a
Produselor Lactate
mihaela.mester@uav.ro
CV RO
LP RO
MUNTEANU
FLORENTINA DANIELA
Profesor habilitat
Ingineria Mediului
Electrochimie
Biosensori
Biotehnologii în
Protecția Mediului
florentina.munteanu@uav.ro

CV RO
LP RO

MUREŞAN
CLAUDIA
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor
Siguranța Alimentară
Calitatea Produselor Alimentare
Ingineria și Procesarea Alimentelor
claudia.muresan@uav.ro

CV RO
LP RO

ONOFREI
ADRIANA
Șef de lucrări

Inginerie Chimică
Știința Materialelor
Monitorizarea
Mediului

adriana.onofrei@uav.ro
CV RO
LP RO
PALCU
SERGIU
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor
Ingineria și Procesarea Alimentelor
sergiu.palcu@uav.ro
CV RO
LP RO
PERŢA-CRIŞAN
SIMONA
Șef de lucrări

Procesarea Produselor
Agro-Alimentare
Analiză Senzorială

simona.perta-crisan@uav.ro
CV RO
LP RO

POPESCU
MITROI

IONEL
Șef de lucrări

Oenologie
Biotehnologii Alimentare
Microbiologie Industrială
ionel.popescumitroi@uav.ro
CV RO
LP RO
RADU
DANA GINA
Conferențiar
Biotehnologii Alimentare
Alimente Funcțíonale
Calitate și Siguranța Alimentară
Extracte cu Activitate Antimicrobiană
dana.radu@uav.ro
CV RO
LoP EN
TOLAN
IOLANDA
Șef de lucrări
Analiza Mediului
Analiza Alimentelor
iolanda.tolan@uav.ro
CV RO
LP RO
ŢIGAN
EUGENIA
Conferențiar
Sustenabilitate
Produse cu Denumire de Origine Controlată, Tradiționale
Matketing Agroturistic
Comunicare Managerială
eugenia.tigan@uav.ro
CV RO
LP RO
URSACHI
CLAUDIU
Șef de lucrări
Siguranța Alimentară
Tehnologii Alimentare
claudiu.ursachi@uav.ro
CV RO
LP RO
ZAMFIR
ALINA DIANA
Profesor doctor fizician habilitat
alina.zamfir@uav.ro
CV RO
LP RO
ZDREMŢAN
MONICA
Profesor
Tehnologii Alimentaremonica.zdremtan@uav.ro
CV RO
LP RO