Finalizare Studii

Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master


Teme de licență și disertații 2019-2020


Teme lucrari de diploma - 2019 2020 CEPA

Teme lucrari de diploma - 2019 2020 IMAPA

Teme lucrari de diploma - 2019 2020 PCM

Teme lucrari de disertatie - 2019 2020 MCPA

Teme lucrari de disertatie - 2019 2020 ECCM

Teme lucrari de disertatie - 2019 2020 IMA

Comisii licenta-disertatie

Taxe și comisii

 • Taxa finalizare studii
 • Comisii licență si disertație


Formulare

 • Coperta LFSU
 • Pagina de gardă LFSU
 • Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitate
 • Referatul conducătorului LFSU
 • Cuprinsul LFSU
 • Reguli pentru listarea surselor bibliografice a LFSU
 • Lista temelor propuse pentru LFSU
 • Planul LFSU
 • Tabel nominal Predare la arhivă a lucrărilor/proiectelor de licență/diplomă/disertație
 • Cerere adresată Decanului


Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.