Oferta Academica

Domeniu de licenta Program de studii Nr. credite ECTS Nr. max. locuri
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 240 60
Controlul si expertiza produselor alimentare 240 60
Protectia consumatorului si a mediului 240 60
Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism 240 60
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice 240 60