Arhiva

INFO ADMITERE 2019

Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 10.07.2019 - 25.07.2019, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.”

Sesiunea II de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 02.09.2019 - 11.09.2019.


Admitere români de pretutindeniNUMĂRUL DE LOCUR/GRANTURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
26 15 43
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
10 7 17
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă TOTAL
2 1 3


Admitere cetățeni străini

Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

Studiază în România

  • Documente

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 100 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 100 lei Taxele de şcolarizare sunt cele aprobate prin HS.

Rezultatele de la sesiunea de admitere din iulie 2019

- Rezultate 2019