Cercetare

Activităţi de cercetare şi diseminare

Plan anual de cercetare

Rapoarte anuale de cercetare


Revista Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului


Centre de cercetare:

1. Centrul de Cercetări Chimice şi Tehnologice

Coordonator : Conf.Univ.Dr.Ing. Dorina Chambre


2. Centrul de Cercetare în Ingineria mediului și Dezvoltare Durabilă

Coordonator interimar - Prof.Univ.Dr.Habil. Florentina Munteanu


3. Centrul de Cercetare în Dezvoltare Rurală

Coordonator interimar - Dr.Ing. Oana Brînzan