Proiecte-UAV-Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului

Proiecte de cercetare/achizitii de aparatura CDI derulate in cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad cu directori/membri in echipa de proiect care sunt cadre didactice titulare ale Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului (2005-2020)

PROIECTUL / PROGRAMUL / PERIOADA

VALOARE

Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului

Programul naţional CEEX - MODUL II:Contract nr. 379/2005

Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007


144.520 LEI

Biosensors for environmental pollutionsmonitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO

Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

25.000 EURO

Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană- BASTEURES,

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific lacare vor participa specialişti din străinătate"

Director de proiect: Prof. Dr. RYSZARD MICHAL

Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie.

Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf.Dr. Dana Radu, Conf. Dr. Dorina Chambre, Prof. Dr. LucianCopolovici, Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici

http://basteures.uav.ro/ style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">


2010-2013


6.842.915 LEI

Folate-based nanobiodevices for integrateddiagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases

FP7 -CP-IP 228827-2 NANOFOL

Director de proiect: Prof. dr. chim.Florentina Munteanu

http://www.nanofol.eu/index.ph... class="MsoNormal">

2009-2013


377.185 EURO

Glycomics of brain glycosaminoglycans byadvanced mass spectrometric and related hyphenatedtechniques

PN-II-RU-TE-2011-3-0008

Director de proiect: S.L. Dr. Flangea Corina

http://www.uav.ro/ro/cercetare... class="MsoNormal">

2011-2014


750.000 LEI

Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic

PN-II-RU-TE-2011-3-0022

Director deproiect: CS II Dr. Lucian Copolovici link

2011-2014


920.000 LEI

BIO.FU.N. - Biodiversitatea speciilor de inalta valoare functionala si nutaceutica

Director de proiect: Conf. Dr. EugeniaTigan

https://www.youtube.com/watch?v=-o3POP9xQJ8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tNKjtqYW_jA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dytFFuWDAnU

http://corrieredipolicoro.blog... style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

Mai-Decembrie 2015

-

Interactomics of galactosaminoglycans inthe extracellular matrix by advanced mass spectrometry

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Chim. Florentina-Daniela Munteanu

http://www.uav.ro/ro/cercetare... style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2014-2016

1.250.000 LEI

Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale

Programul Operational “CrestereaCompetitivitatii Economice”, „Investitii pentru Viitorul Dumneavoastra” Axa Prioritara 2. Operatia 2.2.1. POSCCE Nr. 621/2014

Director de proiect: Conf. CS I. Dr. Ing.Cecilia Sîrghie.

Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. FlorentinaMunteanu, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, Conf. Dr. Hab. DanaCopolovici

http://cestn.uav.ro/ style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2014-2015

13.000.000 LEI (fara TVA)

Stoparea extinderii speciilor invazive deplante in Parcul Natural Lunca Muresului

Director partener Univ.„Aurel Vlaicu” din Arad: Conf. Dr. Ing. Ioan Calinovici.

Membri inechipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf. Dr.Ing. Lungu Monica, Conf. Dr. Ing. Virgiliu Ciutina.

http://sesil.eu/ro/home/ style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2014-2016

67.827 LEI (UAV)

Tehnologii ecologice de tratare amaterialelor textile celulozice, lignocelulozice si amestecuri ale acestora

PN-II-RU-TE-2014-4-1370

Director de proiect: CSII Dr. MihaelaDochia.

Membru in Echipa din FIATPM: As. Dr. Simona Gavrilas

http://www.texteam.uav.ro/ style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2015-2016

549.827 LEI

NanoART-BioCell

Director de proiect: Dr. Valeriu Beiu.

Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici

http://nanoart-biocell.uav.ro/... style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2016-2020
9.338.177 LEI

Instalație demonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii

PROIECT PNIII-P2-2.1-28PTE/2016
Responsabil proiect partener P1(UAV): Conf.dr.ing. Dana Radu.
Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof.Dr. Hab. Dana Copolovici, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, S.l.Dr. ing. Ionel Popescu Mitroi

http://itop.uav.ro/

2016-2018518001 lei

(UAV)


Inchiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse inovative cerute de piață

PCCDI: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0569,

Responsabil proiect partener (UAV-P4): Prof. Dr. Florentina Munteanu.

Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Hab. Dana Copolovici, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, S.l. Dr. ing. Simona Gavrilas, S.l. Dr. ing. Claudiu Ursachi, S.l. Dr. ing. Claudia Muresan, S.l. Dr. ing. Dumitru Condrat.

https://icechim-rezultate.ro/p...

2018-2020