Cadre Didactice

Director Departament ştiinţe tehnice şi ale naturii

  Membrii Consiliului FIATPM

  • Conf.dr.ing. Ciutina Virgil
  • Conf.dr.ing. Lungu Monica
  • Conf.dr.ing. Calinovici Ioan
  • Prof. dr. hab. Copolovici Dana Maria
  • Conf.dr.ing. Diaconescu Daniela Maria
  • Conf.dr.ing. Chambre Dorina Rodica
  • Ş.l.dr.ing. Palcu Sergiu
  • Ş.l.dr.ing. Popescu-Mitroi Ionel
  • Ş.l.dr.ing. Condrat Dumitru
  • Student Manciu Emilian –III- CEPA
  • Student Ursu Victor Sebastian –I - MCPA
  • Student Barna Roxana - II –IMAPA

  Comisii FIATPM

  1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

  • Prof. univ. dr. hab. Copolovici Dana
   • E-mail: dana.copolovici@uav.ro
  • Ş.l. dr. ing. Popescu Mitroi Ionel
  • As. dr. ing. Meşter Mihaela

  2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

  • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
   • E-mail: danieladiac@yahoo.com
  • Prof.dr.ing. Zdremţean Monica
  • Student Manciu Emilian –II- CEPA

  3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii


   4. Comisia pentru relaţii internaţonale

   • Conf. dr. ing. Radu Dana
    • E-mail: poianarusca@yahoo.com
   • Prof. dr. Hab. Zamfir Alina
   • Prof.dr. Hab. Copolovici Lucian

   5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

   6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare:

   • Prof. dr. chim. Florentina Munteanu
    • E-mail: florentina.munteanu@uav.ro
   • Prof. dr. Hab. Copolovici Dana
   • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona

   7. Comisia de burse:

   • Conf.univ.dr.ing. Calinovici Ioan
    • E-mail:ioan_calinovici@yahoo.com
   • Student Manciu Emilian –II- CEPA
   • Student Ursu Victor Sebastian –IV –PCM
   • Student Pihurov Marina - IV –PCM
   • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean

   8. Comisia de orar:

   • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
    • E-mail: claudiu.ursachi@uav.ro
   • Ş.l. dr. ing. Dicu Anca
   • Ş.l. dr. ing. Meşter Mihaela
   • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona
   • Stud. Ursu Victor Sebastian

   9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ:

   • Conf. dr. ing. Chambree Dorina
    • E-mail: dorinachambree@yahoo.com
   • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
   • Ş.l. dr. ing. Bodescu Adina

   10. Comisia ALUMNI:

   11. Comisia ERASMUS:

   • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
    • E-mail: claudiu.ursachi@uav.ro
   • Conf. dr. ing. Lungu Monica
   • Conf. dr. ing. Ciutina Virgiliu

   12. Membrul în comisia CEAC la nivelul UAV:

   • Conf. dr. ing. Ţigan Eugenia

   13. Responsabili site FIATPM:

   • Prof. dr. hab. Copolovici Dana
   • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
   • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
   • Ş.l. dr. ing. Popescu-Mitroi Ionel
   • Stud. Ursu Victor Sebastian

   14. Responsabil PM si PSI DSTN: