An Universitar 2020-2021

Teme Propuse pentru Licenta

Protecția Consumatorului și a Mediului: PCM 2020 2021

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism: IMAPA 2020 2021

Ingineria Produselor Alimentare: IPA 2020 2021

==========================================

Teme Propuse pentru Disertatii

Evaluarea si Controlul Calitatii Mediului: ECCM 2020 2021

Inginerie si Management in Agribusiness: IMA 2020 2021

Managementul Calității Produselor Alimentare: MCPA 2020 2021