An Universitar 2021-2022

Date Sustinere Examene Licenta si Disertatie

===========================================

Teme Propuse pentru Licenta

Protecția Consumatorului și a Mediului: PCM 2021 2022

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism: IMAPA 2021 2022

Ingineria Produselor Alimentare: IPA 2021 2022

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice: ISBE 2021 2022

=========================================

Teme Propuse pentru Disertatii

Evaluarea si Controlul Calitatii Mediului: ECCM 2021 2022

Inginerie si Management in Agribusiness: IMA 2021 2022

Managementul Calității Produselor Alimentare: MCPA 2021 2022