Oferta Academica Universitara

Oferta academică de studii universitare

Ciclul I:
Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2019-2020

Domeniu de licenta Program de studii Nr. credite ECTS Nr. max. locuri
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 240 60
Controlul si expertiza produselor alimentare 240 60
Protectia consumatorului si a mediului 240 60
Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism 240 60
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice 240 60


Ciclul II:
Programe de studii universitare de master acreditate de către ARACIS pentru anul universitar 2019-2020

Domeniu de licenta Program de studii Nr. credite ECTS Nr. max. locuri
Ingineria produselor alimentare Managementul calitatii produselor alimentare 120 110
Ingineria mediului Evaluarea si controlul calitatii mediului 120 50
Inginerie si Management in Agricultura si Dezvoltare Rurala Inginerie si Management in Agribusiness 120 50