Cadre Didactice


Cadre Didactice Titulare

FotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Listă Publicaţii

BALINT
MARIA

Asistent
universitar
maria.balint@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


BEIU
ROXANA-
MARIANA
Șef de lucrări

Senzori Optomecanici
Măsurări Optice-Noninvazive
Mecatronică

roxana.beiu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

BRÎNZAN MARIA OANA

Conf. dr. ing.

Dezvoltare Sustenabilă, Managementul Proiectelor, Protecția Mediuluioana.brinzan@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP ROCALINOVICI
IOAN
Conferențiar
Ingineria Mediului
Agronomie
Irigații
Îmbunătățiri Funciare
ioan.calinovici@uav.ro

2023 CV RO

2023 LoP


CHAMBRE
DORINA
RODICA
Conferențiar

Analize Termice,
Analiza FTIR
dorina.chambre@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

CHIȘ S.
SABIN Jr.
Șef de lucrări
Management Agricol, Pedologie,

Ştiința Solului

sabin.chisjr@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


CIUTINA
VIRGILIU
Conferențiar

Protecția Mediului,
Agricultura Ecologică

virgiliu.ciutina@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


CONDRAT
DUMITRU
Șef de lucrări
Biotehnologii
Resurse Naturale
dumitru.condrat@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


COPOLOVICI
DANA
Profesor habilitat
Chimie-Biologie
Ingineria Mediului
Sănătate
dana.copolovici@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

COPOLOVICI
LUCIAN
Profesor doctor chimist habilitat

Stiinta și Ingineria Mediului
Ecofiziologia Plantelor
Metode de Determinare a Compușilor Organici Volatili
Uleiuri Esențiale

lucian.copolovici@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

DIACONESCU
DANIELA
Conferențiar

Calitatea Alimentelor
Procesarea Alimentelor

daniela.diaconescu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


DICU
ANCA
Conferențiar

Tehnologii Alimentare
Nutritie Umană
Analiza Senzorială

anca.dicu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

DOBRA
CALIN
Șef de lucrări
Managementul Agricol, Dezvoltare rurală, Economia Comerțului și Turismului

calin.dobra@uav.ro


GAVRILAŞ
SIMONA
Șef de lucrări

Controlul și Siguranța Produselor Alimentare
Tehnologii și Biotehnologii Alimentare Managementul Deșeurilor Alimentare

simona.gavrilas@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

LILE RAUL

As. drd.

raul.lile@uav.ro

MEŞTER
MIHAELA
Șef de lucrări
Tehnologii Alimentare
Tehnologia Laptelui și a
Produselor Lactate
mihaela.mester@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO


MUNTEANU
FLORENTINA DANIELA
Profesor habilitat
Ingineria Mediului
Electrochimie
Biosensori
Biotehnologii în
Protecția Mediului
florentina.munteanu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


MUREŞAN
CLAUDIA
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor,
Siguranța Alimentară,
Calitatea Produselor Alimentare,
Ingineria și Procesarea Alimentelor
claudia.muresan@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


ONOFREI
ADRIANA
Șef de lucrări

Inginerie Chimică
Știința Materialelor
Monitorizarea
Mediului

adriana.onofrei@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

PALCU
SERGIU
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor
Ingineria și Procesarea Alimentelor
sergiu.palcu@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

PERŢA-CRIŞAN
SIMONA
Șef de lucrări

Procesarea Produselor
Agro-Alimentare
Analiză Senzorială

simona.perta-crisan@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO


POPESCU
MITROI

IONEL
Șef de lucrări

Oenologie
Biotehnologii Alimentare
Microbiologie Industrială
ionel.popescu-mitroi@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


RADU
DANA GINA
Conferențiar
Biotehnologii Alimentare
Alimente Funcțíonale
Calitate și Siguranța Alimentară
Extracte cu Activitate Antimicrobiană
dana.radu@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO


TOLAN
IOLANDA
Șef de lucrări
Analiza Mediului
Analiza Alimentelor
iolanda.tolan@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO


ŢIGAN
EUGENIA
Conferențiar
Sustenabilitate
Produse cu Denumire de Origine Controlată, Tradiționale
Matketing Agroturistic
Comunicare Managerială
eugenia.tigan@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP ROURSACHI
CLAUDIU
Conferențiar
Siguranța Alimentară
Tehnologii Alimentare
claudiu.ursachi@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO


ZAMFIR
ALINA DIANA
Profesor doctor fizician habilitat

Spectrometrie de Masa Biologica Glicomica Proteomica
Metode biofizice de Cercetare/Analiza

alina.zamfir@uav.ro
2023 CV & LoP

ZDREMŢAN
MONICA
Profesor
Tehnologii Alimentaremonica.zdremtan@uav.roCV 2023 CV RO

2023 LoP RO


Cadre Didactice Asociate

FotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Lista Publicaţii

CSOSZ IOAN
Profesor
Dezvoltare Rurală
Turism Rural și Agroturism
Management in Agricultură
ioan.csosz@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO
LUNGU
MONICA
Conferențiar
Standarde Mediu,
Evaluare Impact Mediu
Calitate Mediu

monica.lungu@uav.ro
2021 CV RO
2021 Lo P RO