Cadre Didactice


Cadre Didactice Titulare

FotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Listă Publicaţii

BALINT
MARIA

Asistent
universitar
maria.balint@uav.ro
CV RO

BEIU
ROXANA-
MARIANA
Șef de lucrări

Senzori Optomecanici
Măsurări Optice-Noninvazive
Mecatronică

roxana.beiu@uav.ro
2021 CV RO

2021 LoP ROCALINOVICI
IOAN
Conferențiar
Ingineria Mediului
Agronomie
Irigații
Îmbunătățiri Funciare
ioan.calinovici@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

CHAMBRE
DORINA
RODICA
Conferențiar

Analize Termice,
Analiza FTIR
dorina.chambre@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

CHIȘ S.
SABIN Jr.
Șef de lucrări
Management Agricol, Pedologie,

Ştiința Solului

sabin.chisjr@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

CIUTINA
VIRGILIU
Conferențiar

Protecția Mediului,
Agricultura Ecologică

virgiliu.ciutina@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

CODRAT
DUMINTRU
Șef de lucrări
Biotehnologii
Resurse Naturale
dumitru.condrat@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

COPOLOVICI
DANA
Profesor doctor chimist habilitat
Chimie-Biologie
Ingineria Mediului
Sănătate
dana.copolovici@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

COPOLOVICI
LUCIAN
Profesor doctor chimist habilitat

Stiinta și Ingineria Mediului
Ecofiziologia Plantelor
Metode de Determinare a Compușilor Organici Volatili
Uleiuri Esențiale

lucian.copolovici@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

DIACONESCU
DANIELA
Conferențiar

Calitatea Alimentelor
Procesarea Alimentelor

daniela.diaconescu@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

DICU
ANCA
Conferențiar

Tehnologii Alimentare
Nutritie Umană
Analiza Senzorială

anca.dicu@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

DOBRA
CALIN
Șef de lucrări
Managementul Agricol, Dezvoltare rurală, Economia Comerțului și Turismului

calin.dobra@uav.ro

2021 CV RO

GAVRILAŞ
SIMONA
Șef de lucrări

Controlul și Siguranța Produselor Alimentare
Tehnologii și Biotehnologii Alimentare Managementul Deșeurilor Alimentare

simona.gavrilas@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

MEŞTER
MIHAELA
Șef de lucrări
Tehnologii Alimentare
Tehnologia Laptelui și a
Produselor Lactate
mihaela.mester@uav.ro
2021 CV RO
2021 Lo P RO
MUNTEANU
FLORENTINA DANIELA
Profesor habilitat
Ingineria Mediului
Electrochimie
Biosensori
Biotehnologii în
Protecția Mediului
florentina.munteanu@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

MUREŞAN
CLAUDIA
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor,
Siguranța Alimentară,
Calitatea Produselor Alimentare,
Ingineria și Procesarea Alimentelor
claudia.muresan@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

ONOFREI
ADRIANA
Șef de lucrări

Inginerie Chimică
Știința Materialelor
Monitorizarea
Mediului

adriana.onofrei@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

PALCU
SERGIU
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor
Ingineria și Procesarea Alimentelor
sergiu.palcu@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

PERŢA-CRIŞAN
SIMONA
Șef de lucrări

Procesarea Produselor
Agro-Alimentare
Analiză Senzorială

simona.perta-crisan@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

POPESCU
MITROI

IONEL
Șef de lucrări

Oenologie
Biotehnologii Alimentare
Microbiologie Industrială
ionel.popescu-mitroi@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

RADU
DANA GINA
Conferențiar
Biotehnologii Alimentare
Alimente Funcțíonale
Calitate și Siguranța Alimentară
Extracte cu Activitate Antimicrobiană
dana.radu@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

TOLAN
IOLANDA
Șef de lucrări
Analiza Mediului
Analiza Alimentelor
iolanda.tolan@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

ŢIGAN
EUGENIA
Conferențiar
Sustenabilitate
Produse cu Denumire de Origine Controlată, Tradiționale
Matketing Agroturistic
Comunicare Managerială
eugenia.tigan@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

URSACHI
CLAUDIU
Șef de lucrări
Siguranța Alimentară
Tehnologii Alimentare
claudiu.ursachi@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

ZAMFIR
ALINA DIANA
Profesor doctor fizician habilitat

Spectrometrie de Masa Biologica Glicomica Proteomica
Metode biofizice de Cercetare/Analiza

alina.zamfir@uav.ro
2021 CV RO

2021 Lo P RO

ZDREMŢAN
MONICA
Profesor
Tehnologii Alimentaremonica.zdremtan@uav.ro
2021 CV RO
2021 Lo P RO

Cadre Didactice Asociate

FotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Lista Publicaţii
BRÎNZAN MARIA OANA

Conf. dr. ing.

Dezvoltare Sustenabilă, Managementul Proiectelor, Protecția Mediuluimaria.brinzan@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO


CSOSZ IOAN
Profesor
Dezvoltare Rurală
Turism Rural și Agroturism
Management in Agricultură
ioan.csosz@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO
LUNGU
MONICA
Conferențiar
Standarde Mediu,
Evaluare Impact Mediu
Calitate Mediu

monica.lungu@uav.ro
2021 CV RO
2021 Lo P RO