Departament

 1. Director Departament ştiinţe tehnice şi ale naturii
 • Conf. dr. ing. Monica Lungu
 • Orar audiente: Luni 12.00-14.00 în sala M 132

Nr. crt.
Foto


Nume şi Prenume
DOMENII DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ ŞI ORAR CONSULTAŢII
CV în pdf
Research ID E-mail
1
BALINT MARIA
asistent doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări

RID

balintmariamihaela@gmail.com

2
BODESCU ADINA MARIA
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-2065-2016

adinamariabodescu@yahoo.com

Joi/ 14 – 16 / M132
3
CALINOVICI IOAN
conferenţiar doctor inginer CV(RO)
CV(EN)
Lucrări Works(EN)

H-2011-2016

ioan_calinovici@yahoo.com

Luni/ 10 – 12 /M226
4
CHAMBRE DORINA RODICA
conferenţiar doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-9386-2013

dorinachambree@yahoo.com

Marţi/ 10 – 12 /M126
5
CIUTINA VIRGILIU
conferenţiar doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-1053-2016

virgilciutina@yahoo.com

Marţi/ 12 – 14 /M226
6
CONDRAT DUMINTRU
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-3754-2016

condrat_dumitru@yahoo.com

Joi/ 14 – 16 /M220
7
COPOLOVICI DANA
profesor doctor chimist habilitat abilitare în biologie, membru CNATDCU în Comisia de Biologie si Biochimie CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

C-5207-2012

dana.copolovici@uav.ro

Joi/ 10 – 12 /M31
8
COPOLOVICI LUCIAN
Professor doctor chimist habilitat habilitare în ştiinţa mediului, membru CNATDCU în Comisia de Ingineria mediului CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-6552-2011

lucian.copolovici@uav.ro

Miercuri/ 10 - 12 /M31
9
DIACONESCU DANIELA
conferenţiar doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-9277-2013

danieladiac@yahoo.com

Miercuri/ 12 – 14 /M225
10
DICU ANCA
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN) RID
Miercuri/14 –16/M225
11
DINCA NICOLAE
profesor doctor chimist CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-9077-2013

nicolae.dinca@uav.ro

Miercuri/15-16/M222 Joi/13–14/M222
12
GAVRILAS SIMONA
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

P-4408-2014

simona2213@yahoo.com

13
LUNGU MONICA
conferenţiar doctor inginer CV (RO)
CV (EN)
Lucrări Works(EN)

B-9856-2013

lungu_monica@yahoo.com

Miercuri/ 12 -14 /M126
14
MESTER MIHAELA
asistent doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-1058-2016

mihaelamester@yahoo.com

Joi/ 10 – 12 /M225
15
MUNTEANU FLORENTINA DANIELA
profesor doctor chimist CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-5791-2008

florentina.munteanu@uav.ro

Joi/ 10-12/M128
16
MURESAN CLAUDIA
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-2025-2016

muresanclaudette@yahoo.com

Joi/ 12– 14 /M226
17
ONOFREI ADRIANA
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

I-5088-2016

gabriela2000ro@yahoo.com

Joi /14– 16 /M126
18
PALCU SERGIU
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-2019-2016

palcusergiu@yahoo.com

Marţi/ 10 – 12 /M226
19
PERTA- CRISAN SIMONA
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

I-5268-2016

simo_crisan@yahoo.com

Joi/ 14 – 16/M128
20
POPESCU-MITROI IONEL
şef lucrări doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-2410-2016

ionel89@hotmail.com

Miercuri/ 15 – 17/M 220
21
RADU DIANA GINA
conferenţiar doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

A-3039-2013

poianarusca@yahoo.com

Miercuri/ 14 -16 /M220
22
TOLAN IOLANDA
asistent doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-4516-2016

jolantolan@yahoo.com

Joi/ 12 – 14 /M128
23
TIGAN EUGENIA
conferenţiar doctor economist CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-3077-2016

etigan@yahoo.com

Joi/12 – 16/par/M126
24
URSACHI CLAUDIU
sef lucrari doctor inginer CV(EN) CV(EN) Lucrări Works(EN)

H-1339-2016

claudiu.ursachi@uav.ro

Marţi/ 10 – 12 /M226
25
ZAMFIR ALINA DIANA
profesor doctor fizician habilitat habilitare in fizica CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-6548-2011

alina.zamfir@uav.ro

Vineri/ 17 – 19 /M220
26
ZDREMTAN MONICA
profesor doctor inginer CV(RO) CV(EN) Lucrări Works(EN)

B-9845-2013

zdremoni@yahoo.com

Miercuri/ 10 - 12 /M220


POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 SEMESTRUL II

Posturi vacante asociati sem II 2019 2020 site


POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 SEMESTRUL I

Nr. post
Denumire post
Disciplină
Specializarea
Anul de studiu
Nr. ore curs
Nr. ore aplicaţii
30
Şef lucrări
Tehnologii pentru epurarea apelor uzate
ISBE
IV
2
2
31
Şef lucrări
Tehnologia creşterii animalelor
IMAPA
III
1
1
33
Şef lucrări
Economie
şi
dezvoltare rurală
IMAPA
II
2
1
36
Şef lucrări
Elemente de inginerie mecanică
şi electrică
CEPA
II
1
3

POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 SEMESTRUL II

Posturi asociate SEM I

POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE ANUL UNIVERSITAR 2016/ 2017

  Nr. crt. Nume şi Prenume CV în
  PDF
  www
  1 Ş.l. asociat Dr. Medic Veterinar Cioban Gheorghe CV(RO)
  Lucrări
  RID
  2 Ş.l. asociat Dr. Ing. Beiu Roxana CV(RO)
  Lucrări
  RID
  3 Ş.l. asociat Dr.Ing. Chim. Baba (Bociort) Dalia CV(RO)
  Lucrări
  RID