Cadre Didactice


Cadre Didactice Titulare

FotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Listă Publicaţii

BALINT
MARIA

Asistent universitar
maria.balint@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

BRÎNZAN
MARIA OANA

Conferențiar

Dezvoltare Sustenabilă
Managementul Proiectelor
Protecția Mediului
oana.brinzan@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


CALINOVICI
IOAN
Conferențiar
Ingineria Mediului
Agronomie
Irigații
Îmbunătățiri Funciare
ioan.calinovici@uav.ro

2023 CV RO

2023 LoP

CHAMBRE
DORINA
RODICA
Profesor abilitat

Analize Termice
Analiza FTIR
dorina.chambre@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

CHEREJI
BIANCA-DENISA

Asistent universitar

bianca.chereji@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

CHIȘ S.
SABIN Jr.
Șef de lucrări
Management Agricol
Pedologie

Ştiința Solului

sabin.chisjr@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

CIUTINA
VIRGILIU
Conferențiar

Protecția Mediului
Agricultura Ecologică

virgiliu.ciutina@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

CONDRAT
DUMITRU
Șef de lucrări
Biotehnologii
Resurse Naturale
dumitru.condrat@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

COPOLOVICI
DANA
Profesor abilitat
Chimie-Biologie
Ingineria Mediului
Sănătate
dana.copolovici@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

COPOLOVICI
LUCIAN
Profesor doctor chimist abilitat

Stiinta și Ingineria Mediului
Ecofiziologia Plantelor
Metode de Determinare a Compușilor Organici Volatili
Uleiuri Esențiale

lucian.copolovici@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

DIACONESCU
DANIELA
Conferențiar

Calitatea Alimentelor
Procesarea Alimentelor

daniela.diaconescu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

DICU
ANCA
Conferențiar

Tehnologii Alimentare
Nutritie Umană
Analiza Senzorială

anca.dicu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

DOBRA
CALIN
Șef de lucrări
Managementul Agricol
Dezvoltare rurală
Economia Comerțului și Turismului

calin.dobra@uav.ro


GAVRILAŞ
SIMONA
Șef de lucrări

Controlul și Siguranța Produselor Alimentare
Tehnologii și Biotehnologii Alimentare Managementul Deșeurilor Alimentare

simona.gavrilas@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

LILE
RAUL

Asistent universitar

raul.lile@uav.ro
MEŞTER
MIHAELA
Șef de lucrări
Tehnologii Alimentare
Tehnologia Laptelui și a Produselor Lactate
mihaela.mester@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP ROMUNTEANU
FLORENTINA DANIELA
Profesor abilitat
Ingineria Mediului
Electrochimie
Biosensori
Biotehnologii în
Protecția Mediului
florentina.munteanu@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

MUREŞAN
CLAUDIA
Conferențiar
Știința și Tehnologia Alimentelor
Siguranța Alimentară
Calitatea Produselor Alimentare
Ingineria și Procesarea Alimentelor
claudia.muresan@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

ONOFREI
ADRIANA
Șef de lucrări

Inginerie Chimică
Știința Materialelor
Monitorizarea Mediului

adriana.onofrei@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

PALCU
SERGIU
Șef de lucrări
Știința și Tehnologia Alimentelor
Ingineria și Procesarea Alimentelor
sergiu.palcu@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

PERŢA-CRIŞAN
SIMONA
Conferențiar

Procesarea Produselor
Agro-Alimentare
Analiză Senzorială

simona.perta-crisan@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

POPESCU
MITROI
IONEL

Șef de lucrări

Oenologie
Biotehnologii Alimentare
Microbiologie Industrială
ionel.popescu-mitroi@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO

RADU
DANA GINA
Conferențiar
Biotehnologii Alimentare
Alimente Funcțíonale
Calitate și Siguranța Alimentară
Extracte cu Activitate Antimicrobiană
dana.radu@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

TOLAN
IOLANDA
Șef de lucrări
Analiza Mediului
Analiza Alimentelor
iolanda.tolan@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

ŢIGAN
EUGENIA
Conferențiar
Sustenabilitate
Produse cu Denumire de Origine Controlată, Tradiționale
Matketing Agroturistic
Comunicare Managerială
eugenia.tigan@uav.ro

2023 CV RO
2023 LoP RO


URSACHI
CLAUDIU
Conferențiar
Siguranța Alimentară
Tehnologii Alimentare
claudiu.ursachi@uav.ro
2023 CV RO

2023 LoP RO

ZAMFIR
ALINA DIANA
Profesor doctor fizician abilitat

Spectrometrie de Masa Biologica Glicomica Proteomica
Metode biofizice de Cercetare/Analiza

alina.zamfir@uav.ro
2023 CV & LoP
ZDREMŢAN
MONICA
Profesor
Tehnologii Alimentaremonica.zdremtan@uav.ro
CV 2023 CV RO

2023 LoP RO


Cadre Didactice Asociate

FotoNume și
Prenume
Domenii de
cercetare știin
ţifică
Contact
CV

Lista Publicaţii

CSOSZ IOAN
Profesor
Dezvoltare Rurală
Turism Rural și Agroturism
Management in Agricultură
ioan.csosz@uav.ro

2021 CV RO
2021 Lo P RO

LUNGU
MONICA
Conferențiar
Standarde Mediu
Evaluare Impact Mediu
Calitate Mediu

monica.lungu@uav.ro
2021 CV RO
2021 Lo P RO