An Universitar 2022-2023

Teme Propuse pentru Licenta

---------------------------------------------------------------------------

Protecția Consumatorului și a Mediului: Anexa 7 2022 2023 PCM

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism: Anexa 7 2022 2023 IMAPA

Controlul si Expertiza Produselor Alimentare: Anexa 7 2022 2023 CEPA

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice: Anexa 7 2022 2023 ISBE

================================================================

Teme Propuse pentru Disertatii

------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea si Controlul Calitatii Mediului: Anexa 7 2022 2023 ECCM

Inginerie si Management in Agribusiness: Anexa 7 2022 2023 IMA

Managementul Calității Produselor Alimentare: Anexa 7 2022 2023 MCPA