2023-2024

Licență

Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism

Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice

Protecția Consumatorului și a Mediului

Master

Evaluarea și Controlul Calității Mediului

Inginerie și Management în Agribusiness

Managementul Calității Produselor AlimentareTutoriat şi consultații
----------------------------------

Orar Tutoriat si Consultatii: Semestrul 2