Archive

INFO ADMITERE 2019

Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 10.07.2019 - 25.07.2019, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.”

Sesiunea II de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 02.09.2019 - 11.09.2019.

Acte necesare la înscrierea la admiterea 2019

Pliant admitere 2019

Afiș admitere 2019

Locuri și Specializari Licență

Locuri și Specializări Master

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie 2019

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Centralizator licee rural pe judete_2019-2020

Admitere români de pretutindeni

Documente

Procedura operaţionala privind primirea la studii a românilor de pretutindeni în anul universitar 2019-2020

Admitere cetățeni străini

Procedură operațională privind primirea la studii a cetățenilor străini în anul universitar 2019-2020

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

Documente

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Studiază în România

Documente

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 100 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 100 lei Taxele de şcolarizare sunt cele aprobate prin HS.

Rezultatele de la sesiunea de admitere din iulie 2019

- Rezultate 2019