Information Guides - Final Year

Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master

Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare studii

Procedură privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare

Comisii licenta-disertatie

Teme licență și dizertații 2019

Teme lucrari diploma IMAPA

Teme lucrari diploma CEPA

Teme lucrari diploma ISBE

Teme lucrari diploma PCM

Teme lucrari disertatii ECCM

Teme lucrari disertatii MCPA

Taxa finalizare studii

Comisii licență si disertație

Formulare

Coperta LFSU

Pagina de gardă LFSU

Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitate

Referatul conducătorului LFSU

Cuprinsul LFSU

Reguli pentru listarea surselor bibliografice a LFSU

Lista temelor propuse pentru LFSU

Planul LFSU

Tabel nominal Predare la arhivă a lucrărilor/proiectelor de licență/diplomă/disertație

Cerere adresată Decanului

Fișe ALUMNI

FIȘA ALUMNI LICENTA 2017

FIȘA ALUMNI MASTER 2017

Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.