2021-2022

Teme Propuse pentru Licenta

Protecția Consumatorului și a Mediului: PCM 2021 2022

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism: IMAPA 2021 2022

Ingineria Produselor Alimentare: IPA 2020 2021