2019 - 2020__Summer Exams

Summer 2020 Exams:

Colocvii Licenta an 4:

- Programare presesiune CEPA
- Programare presesiune IMAPA
- Programare presesiune PCM

Examene Licenta an 4:

- Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
CEPA, IMAPA, PCM an I

Colocvii Licenta anii 1--3:
- Programare presesiune CEPA, IMAPA, ISBE, PCM, IPA

Colocvii Master an 1:
- Programare presesiune ECCM, MCPA, IMA