An Universitar 2024-2025

Teme Propuse pentru Licență

---------------------------------------------------------------------------

Protecția Consumatorului și a Mediului: Anexa 7 2024-2025 PCM

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism: Anexa 7 2024-2025 IMAPA

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice: Anexa 7 2024-2025 ISBE

Teme Propuse pentru Disertație

------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea si Controlul Calitatii Mediului: Anexa 7 2024-2025 ECCM

Inginerie si Management in Agribusiness: Anexa 7 2024-2025 IMA

Managementul Calității Produselor Alimentare: Anexa 7 2024-2025 MCPA