UAV -- FIATPM Projects

Proiecte de cercetare/achizitii de aparatura CDI derulate in cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad cu directori/membri in echipa de proiect care sunt cadre didactice titulare ale Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului (2005-2016)

PROGRAMUL/PROIECTUL

PERIOADA

VALOARE

Programul naţional CEEX - MODUL II:
Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiulcinetic al biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect:
Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

144.520 LEI

Biosensors for environmental pollutionsmonitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO
Director de proiect:
Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

25.000 EURO

Programul Operaţional Sectorial CreştereaCompetitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prinCDI, Operaţiunea 2.1.2
Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate
Plantele liberiene - resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană- BASTEURES
Director de proiect:
Prof. Dr. RYSZARD MICHAL
Responsabil ştiinţific:
Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie.
Membri in Echipa (FIATPM):
Prof. Dr. Florentina Munteanu,
Conf.Dr. Dana Radu,
Conf. Dr. Dorina Chambre,
Prof. Dr. LucianCopolovici,
Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici

http://basteures.uav.ro/ style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2010-2013

6.842.915 LEI

Folate-based nanobiodevices for integrate ddiagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases
FP7 -CP-IP 228827-2 NANOFOL
Director de proiect:
Prof. dr. chim.Florentina Munteanu

http://www.nanofol.eu/index.ph... class="MsoNormal">

2009-2013

377.185 EURO

Glycomics of brain glycosaminoglycans by advanced mass spectrometric and related hyphenated techniques,
PN-II-RU-TE-2011-3-0008
Director de proiect:
S.L. Dr. Flangea Corina

http://www.uav.ro/ro/cercetare... class="MsoNormal">

2011-2014

750.000 LEI

Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic
PN-II-RU-TE-2011-3-0022
Director deproiect:
CS II Dr. Lucian Copolovici
link

2011-2014

920.000 LEI

BIO.FU.N. - Biodiversitatea speciilorinalta valoare functionala si nutaceutica
Director de proiect:
Conf. Dr. EugeniaTigan

https://www.youtube.com/watch?v=-o3POP9xQJ8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tNKjtqYW_jA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dytFFuWDAnU

http://corrieredipolicoro.blog... style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">
Mai-Decembrie 2015

-

Interactomics of galactosaminoglycans inthe extracellular matrix by advanced mass spectrometry
PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Chim. Florentina-Daniela Munteanu

http://www.uav.ro/ro/cercetare... style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2014-2016

1.250.000 LEI

"Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale"
Programul Operational “CrestereaCompetitivitatii Economice”, „Investitii pentru ViitorulDumneavoastra” Axa Prioritara 2. Operatia 2.2.1. POSCCE Nr. 621/2014,
Director de proiect: Conf. CS I. Dr. Ing.Cecilia Sîrghie. Membri in Echipa din FIATPM:
Prof. Dr. FlorentinaMunteanu,
Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici,
Conf. Dr. Hab. DanaCopolovici

https://erris.gov.ro/index.php...

13.000.000 LEI (fara TVA)

Stoparea extinderii speciilor invazive deplante in Parcul Natural Lunca Muresului,
Director partener Univ.„Aurel Vlaicu” din Arad:
Conf. Dr. Ing. Ioan Calinovici.
Membri inechipa din FIATPM:

Prof. Dr. Florentina Munteanu,
Conf. Dr.Ing. Lungu Monica,
Conf. Dr. Ing. Virgiliu Ciutina.

http://sesil.eu/ro/home/ style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">

2014-2016

67.827 LEI (UAV)

Tehnologii ecologice de tratare a materialelor textile celulozice, lignocelulozice si amestecuri ale acestora
PN-II-RU-TE-2014-4-1370
PI: CSII Dr. MihaelaDochia.
Member (FIATPM):
As. Dr. SimonaGavrilas

http://www.texteam.uav.ro

2015-2016

549.827 LEI

NanoART-BioCell

PI: Dr. Valeriu Beiu
Members (FIATPM):
Prof. Dr. Florentina Munteanu,
Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici

https://erris.gov.ro/index.php...

9.338.177LEI

Instalațiedemonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii
PROIECT PNIII-P2-2.1-28PTE/2016
PI from AVU P1:
Conf.dr.ing. Dana Radu.
Membri in Echipa (FIATPM):
Prof. Dr. Florentina Munteanu,
Prof.Dr. Hab. Dana Copolovici,
Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici,
S.l.Dr. ing. Ionel Popescu Mitroi

http://itop.uav.ro/


2016-2018

518001 lei

(UAV)