Councils

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

 • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
  (e-mail: danieladiac@yahoo.com
 • Prof. dr. ing. Zdremţean Monica
 • Student Manciu Emilian –II- CEPA

3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Prof. univ. dr. Munteanu Florentina
  (email: florentina.munteanu@uav.ro)
 • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
 • Student Pihurov Marina

4. Comisia pentru relaţii internaţonale

 • Conf. dr. ing. Radu Dan
  (e-mail: poianarusca@yahoo.com)
 • Prof. dr. Hab. Zamfir Alina
 • Prof. dr. Hab. Copolovici Lucian

5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

 • Ş.l. dr. ing. Condrat Dumitru
  ( email: condrat_dumitru@yahoo.com)
 • Prof. univ. dr. Dincă Nicolae
 • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu

6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

 • Prof. dr. chim. Florentina Munteanu
  (e-mail: florentina.munteanu@uav.ro)
 • Prof. dr. Hab. Copolovici Dana
 • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona

7. Comisia de burse

 • Conf.univ.dr.ing. Calinovici Ioan
  (e-mail: ioan_calinovici@yahoo.com)
 • Student Manciu Emilian –II- CEPA
 • Student Ursu Victor Sebastian –IV –PCM
 • Student Pihurov Marina - IV –PCM
 • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean

8. Comisia de orar

 • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
  (E-mail: claudiu.ursachi@uav.ro)
 • Ş.l. dr. ing. Dicu Anca
 • Ş.l. dr. ing. Meşter Mihaela
 • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona
 • Student Ursu Victor Sebastian

9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ

 • Conf. dr. ing. Chambree Dorina
  (e-mail: dorinachambree@yahoo.com)
 • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
 • Ş.l. dr. ing. Bodescu Adina

10. Comisia ALUMNI

 • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
  (e-mail: palcusergiu@yahoo.com)
 • As. dr. ing. Tolan Iolanda
 • Student Manciu Emilian

11. Comisia ERASMUS

 • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
  (e-mail: claudiu.ursachi@uav.ro)
 • Conf. dr. ing. Lungu Monica
 • Conf. dr. ing. Ciutina Virgiliu

Membrul în comisia CEAC la nivelul UAV:

 • Conf. dr. ing. Ţigan Eugenia

Responsabili site FIATPM:

 • Prof. dr. hab. Copolovici Dana
  (e-mail: dana.copolovici@uav.ro)
 • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
 • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
 • Ş.l. dr. ing. Popescu-Mitroi Ionel
 • Stud. Ursu Victor Sebastian

Responsabil PM si PSI DSTN:

 • Ş.l. dr. ing. Ionel Popescu-Mitroi
  (e-mail: ionel89@hotmail.com)