Cercetare

Activităţi de cercetare şi diseminare

Plan anual de cercetare

Rapoarte anuale de cercetare


Revista FIATPM @
Scientific and Technical Bulletin, Series: Chemistry, Food Science and Engineering

  Research Center in Technical and Natural Sciences @
  Engage in the Romanian Research Infrastructure System"


  Centre de cercetare:

  1. Centrul de Cercetări Chimice şi Tehnologice
  Coordonator : Conf.Univ.Dr.Ing. Dorina Chambre

  2. Centrul de Cercetare în Ingineria mediului și Dezvoltare Durabilă
  Coordonator interimar - Prof.Univ.Dr.Habil. Florentina Munteanu

  3. Centrul de Cercetare în Dezvoltare Rurală
  Coordonator interimar - Dr.Ing. Oana Brînzan