Cercetare

Plan anual de cercetare

Proiecte

Rapoarte


Revista Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si Protecţia Mediului

Numarul curent al revistei aici


Arhivă


Workshopuri

2018

ISREIE - 2018

Centrul de Cercetări Chimice şi Tehnologice

Centru de cercetare tip „C”.

Domeniul de cercetare: Ştiinţa Alimentelor şi a Mediului, Subdomenii de cercetare: Tehnici şi Metode Fizico-Chimice de Analiză; Tehnologii şi Calitatea Produselor Alimentare; Biotehnologii Industriale şi Protecţia Mediului.

Centrul de cercetări a fost acreditat în data de 7 iunie 2003 cu certificatul nr. 182/CC-C.

Adresa: Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului, Str. Elena Dragoi, Nr. 2, L 126.

Coordonator centru: Conf. Univ. Dr. Ing. Dorina Chambree

Audienta- Joi: 10.00-12.00 sala L 126

Tematici de cercetare:

 • Elaborarea unor metode de analiză pentru compuşii de natura organică din alimente.
 • Analiza aromelor volatiledin vinuri
 • Studii privind utilizareatratamentelor enzimatice pentru îmbunătăţirea calităţii sucurilor de fructe
 • Studii privind posibilitatea de utilizare a spectrometriei de masă şi spectrometriei de masă diferenţiale în monitorizarea tehnologiilor şi biotehnologiilor alimentare, textile, de depoluare şi a sănătăţii umane.
 • Analiza aminelor biogene prin metode analitice avansate:sprectrometrie de masă, biosenzori, metode electrochimice şi spectrale
 • Determinarea aminelor biogene din vinuri
 • Proiectarea şi implementarea SMC, SMM, HACCP
 • Determinarea capacitatii antioxidante a alimentelor
 • Produse alimentare specifice utilizate în tratamentul hipovitaminozelor B1, B2şi B6.
 • Elaborarea unnor tehnologii noi de obţinere a produselor viti-vinicole ecologice.
 • Studiul stabilitatii termice a unor sisteme alimentare lipidice
 • Studiul influentei adaosurilor de antioxidanti asupra stabilitatii termice a grasimilor animale si vegetale
 • Studiul degradarii termooxidative a alimentelor
 • Compusi cu caracter antioxidant pentru sistemele alimentare.
 • Sinteze enzimatice de oligo- si polizaharid esteri ai acizilor grasi
 • Biosinteze si caracterizari de noi sisteme cu aplicatii in domeniul alimentar
 • Caracterizarea prin medoda MS- chip-based nanoelectrospray- a sistemelor bioorganice
 • Studii microbiologice ale sistemelor alimentare
 • Protecţia consumatorilor – Consumul sustenabil
 • Protecţia consumatorilor de produse alimentare şi nonalimentare. Educatia şi protecţia consumatorului de bunuri şi servicii.