"GREEN THINKING ENTREPENEUR YOUTH" - Program ERASMUS


Activitățile proiectului sunt axate pe trei direcții principale:

• Pentru tineri:

 1. Îmbunătățirea cunoștințelor în ceea ce privește mediul înconjurător și
  schimbările climatice;
 2. Prezentarea oportunităților de angajare în sectoarele economiei ecologice
  și încurajarea antreprenoriatului în domeniu
 3. Crearea oportunităților de a dobândi și utiliza abilități integrate, de bază,
  digitale și lingvistice pentru dezvoltarea personală;
 4. Consolidarea gândirii critice și a creativității.

• Pentru participanți:

 1. Obținerea de experiență în domeniul proiectelor și strategiilor;
 2. Inițierea în domeniul antreprenoriatului, interacțiune culturală și
  îmbunătățirea competențelor lingvistice;

• Pentru instituții:

 1. Îmbunătățirea rezultatelor educaționale ale tinerilor cu risc de eșec din
  cauza lipsei de competențe, încredere și angajament;
 2. Aplicarea celor mai bune metode pentru dezvoltarea spiritului ecologic în
  rândul tinerilor;
 3. Exemple de bune practici în domeniul protecției mediului;
  Cooperarea transnațională.