Proiecte-UAV-Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului

Proiecte de cercetare/achizitii de aparatura CDI derulate in cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad cu directori/membri in echipa de proiect care sunt cadre didactice titulare ale Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului (2005-2020)

PROIECTUL / PROGRAMUL / PERIOADA

VALOARE

Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului

Programul naţional CEEX - MODUL II:Contract nr. 379/2005

Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007


144.520 LEI

Biosensors for environmental pollutionsmonitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO

Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

25.000 EURO

Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană- BASTEURES

http://basteures.uav.ro/

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific lacare vor participa specialişti din străinătate"

Director de proiect: Prof. Dr. Ryszard Michal

Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf. Dr. Dana Radu, Conf. Dr. Dorina Chambre, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici

Joined by wine virtual exchange project

https://joinedbywine.weebly.com/
Pe parcursul a 5 săptămâni s-a derulat un proiect online între Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, prin Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului și Universitatea Europeană ”Miguel de Cervantes” Valladolid, Spania. Cadre didactice și studenți au explorat interesanta lume a vinurilor din Spania și România.

Această ”Experiență virtuală” a presupus și aplicarea instrumentelor de comunicare online pentru a reuni studenți din universități îndepărtate geografic, cu scopul de a-și dezvolta abilitățile de limbi străine, competența digitală și competența interculturală prin sarcini de colaborare online și munca de echipă în cadrul acestui proiect.

Echipele au fost coordonate de către Cristina Aldavero Peña (UEMC- Valladolid) și Claudia Mureșan (UAV-Arad). Studenții au lucrat în echipe mixte, fiecare echipă studiind câte o regiune viticolă din Spania, respectiv România.

Echipa de la UEMC – Valladolid a fost alcătuită din cadre didactice (Carmen Suárez Montesino, Eugenia Martín Jato, Juan Carlos Zárate Muñoz-Repiso, Juan Martín Hernández) și studenții: Sara Santamarta, Jaime Serna, Beatriz Sainz, Jaime García, Elia Sanz, Paula Ferreras, Ignacio Castejón, Diego Belloso, Pablo Peribañez.

Din cadrul FIATPM au participat la acest proiect cadre didactice (Ciutina Virgiliu, Copolovici Lucian, Palcu Sergiu) și studenții: Flavia Borteș, Cuc Daciana, Sarca Denisa, Bianca Chereji, Cuțcă Ionela, Nagy Laurian, Sălăjan Paul, Chifor Maria, Orlando Ohentar.