Proiecte-UAV-Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului

Proiecte de cercetare/achizitii de aparatura CDI derulate in cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad cu directori/membri in echipa de proiect care sunt cadre didactice titulare ale Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului (2005-2020)

PROGRAMUL / PROIECTUL /PERIOADA

VALOARE

EEX - MODUL II:Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al
biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu -- 2005-2007


144.520 RON

Biosensors for environmental pollutionsmonitoring Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu -- 2005-2007

25.000 EURO

TÜV Rheiland Romania - Contract cadru RO-0028-2008 – Cursuri de instruire în domeniul Sistemelor de Management, director de proiect: Monica Lungu, membri: Florentina Munteanu, Claudia Muresan -- 2008-prezent
Proiect bilateral Academia Română - Fundaţia pentru Ştiinţă a Academiei Ruse „Immobilised enzymes on/in cryogel type polymer”- New biomaterials – Director de proiect: Mihaela Stanescu, membru în colectiv: Monica Lungu -- 2008-2009
Proiect cu Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (JICA), JICA Alumni, Centrul Carpato –Danubian – Mediul şi noi -- 2008, director proiect: Monica Lungu
FP7 - CP-IP 228827-2 NANOFOL „Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases”, Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu, 2009-2013
http://www.nanofol.eu/index.ph.
377.185 EURO
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific lacare vor participa specialişti din străinătate" Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană- BASTEURES Director de proiect: Prof. Dr. Ryszard Michal Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf. Dr. Dana Radu, Conf. Dr. Dorina Chambre, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici -- 2010-2013

http://basteures.uav.ro/

6.842.915 RON
PN-II-RU-TE-2011-3-0008 „Glycomics of brain glycosaminoglycans by advanced mass spectrometric and related hyphenated techniques”, Director de proiect: S.L. Dr. Flangea Corina -- 2011-2014 http://www.uav.ro/ro/cercetare...750.000 RON
Joined by wine virtual exchange project

Echipele au fost coordonate de către Cristina Aldavero Peña (UEMC- Valladolid) și Claudia Mureșan (UAV-Arad). Studenții au lucrat în echipe mixte, fiecare echipă studiind câte o regiune viticolă din Spania, respectiv România. Echipa de la UEMC – Valladolid a fost alcătuită din cadre didactice (Carmen Suárez Montesino, Eugenia Martín Jato, Juan Carlos Zárate Muñoz-Repiso, Juan Martín Hernández) și studenții: Sara Santamarta, Jaime Serna, Beatriz Sainz, Jaime García, Elia Sanz, Paula Ferreras, Ignacio Castejón, Diego Belloso, Pablo Peribañez. Din cadrul FIATPM au participat la acest proiect cadre didactice (Ciutina Virgiliu, Copolovici Lucian, Palcu Sergiu) și studenții: Flavia Borteș, Cuc Daciana, Sarca Denisa, Bianca Chereji, Cuțcă Ionela, Nagy Laurian, Sălăjan Paul, Chifor Maria, Orlando Ohentar -- 2021

https://joinedbywine.weebly.com/

PN-II-RU-TE-2011-3-0022 „Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea
si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic”, Director de proiect: CS II Dr. Lucian Copolovici -- 2011-2014 http://pnii.uav.ro/
920.000 RON
BIO.FU.N. - “Biodiversitatea speciilor inalta valoare functionala si nutaceutica”, Director de proiect: Conf. Dr. Eugenia Tigan -- Mai-Decembrie 2015

https://www.youtube.com/watch?v=-o3POP9xQJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKjtqYW_jA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dytFFuWDAnU
http://corrieredipolicoro.blog...

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191 „Interactomics of galactosaminoglycans in the extracellular matrix by advanced mass spectrometry”, Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Chim. Florentina-Daniela Munteanu -- 2014-2016
http://www.uav.ro/ro/cercetare...
1.250.000 RON
Programul Operational “Cresterea Competitivitatii Economice”, „Investitii pentru Viitorul Dumneavoastra” Axa Prioritara 2. Operatia 2.2.1. POSCCE Nr. 621/2014 "Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale", Director de proiect: Conf. CS I. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie. Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici -- 2014-2015
http://cestn.uav.ro/
13.000.000 RON (fara TVA)
„Stoparea extinderii speciilor invazive de plante in Parcul Natural Lunca Muresului”, Director partener Univ. „Aurel Vlaicu” din Arad: Conf. Dr. Ing. Ioan Calinovici. Membri in echipa din FIATPM:Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf. Dr. Ing. Lungu Monica, Conf. Dr. Ing. Virgiliu Ciutina.
http://sesil.eu/ro/home/
67.827 RON (UAV)
PN-II-RU-TE-2014-4-1370 „Tehnologii ecologice de tratare a materialelor textile celulozice, lignocelulozice si amestecuri ale acestora” Director de proiect: CSII Dr. Mihaela Dochia. Membru in Echipa din FIATPM: As. Dr. Simona Gavrilas -- 2015-2016
http://www.texteam.uav.ro/
549.827 RON
POC „NanoART-BioCell” Director de proiect: Dr. Valeriu Beiu. Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici -- 2016-2020
http://nanoart-biocell.uav.ro/
9.338.177 RON

PROIECT PNIII-P2-2.1-28PTE/2016 „Instalație demonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii”, Responsabil proiect partener P1(UAV): Conf.dr.ing. Dana Radu. Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Dana Copolovici, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, S.l. Dr. ing. Ionel Popescu Mitroi -- 2016-2018

http://itop.uav.ro/

518.001 RON (UAV)

COD PN III P2-2.1-CI-2017-0505 „Soluție inovativă de ambalare ecologică a pâinii fără aditivi/conservanți pentru creșterea duratei de valabilitate și păstrarea prospețimii”, , director de proiect: S.L. Dr. Ing. Anca Dicu, membri in proiect din DSTN: Conf. Dr. Ing. Diaconescu Daniela, Conf. Dr. Ing. Radu Dana, S.L. Dr. Ing. Popescu-Mitroi Ionel -- 2017
PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2016, „Valorificarea sub-produselor de vinificație - aplicații pentru tratamentul apelor reziduale/Valorisation of winery by-products - application for wastewater treatment”, director de proiect: Prof. dr. Florentina Munteanu, membri in proiect din DSTN: L. Copolovici, S. Gavrilas, L. Muresan -- 2017-201840.000 RON
PN-III-P1-1.1- MC-2017-2337, Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC), director de proiect: Gavrilaș Simona -- 2017-2018
PN-III-P1-1.1-MC-2018-0469 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC), director de proiect: Gavrilaș Simona -- 2018
CNFIS-FDI-2018-0347 “Laborator la scara pilot de distilare pentru practica studentilor”, Director: Copolovici Lucian, Membri din DSTN: Copolovici Dana, Palcu Sergiu, Muresan Claudia, Ciutina Virgiliu, Lungu Monica -- 2018275.660 RON
PN-III-P2-2.1-CI-2018-1392 “Ingrediente alimentare funcționale obținute prin valorificarea masei foliare de cânepă”, Director: R. Maxi, Responsabil UAV: D. Radu, Membri din DSTN: A. Dicu -- 2018
http://fifhemp.uav.ro/
45.000 RON
PN-III-P2-2.1-CI-2017-0505 „Soluție inovativă de ambalare ecologică a pâinii fără aditivi/conservanți pentru creșterea duratei de valabilitate și păstrarea prospețimii”, director de proiect: Tigu Valeriu, Responsabil UAV: Anca Dicu, membri in proiect din DSTN: Diaconescu Daniela, Radu Dana -- 2018 40.000 RON
PCCDI: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0569 “Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse inovative cerute de piață”, 01.06.2018-30.09.2020, director proiect Florin Oancea, Responsabil UAV: F. Munteanu, Membri in proiect din FIATPM: Copolovici L, Copolovici D, Muresan C, Ursachi C, Gavrilas S, Condrat D. -- 2018-20201.029.750 RON
2019-1-TR01-KA202-074696 ERASMUS PLUS PROGRAMME Director: Mehmet Basalan, Membri din DSTN: Ciutina Virgiliu, Țigan Eugenia -- 2019-2020
https://fiatpm.uav.ro/cadre-di...
2018-1-RO 01-KA202-049112. ERASMUS PLUS PROGRAMME, Membri din DSTN: Țigan Eugenia -- 2018-2019
PN-III-P2-2.1-PED-2021-3240 - „Îmbunătățirea calității nutritive a unor produse din carne prin aplicarea de strategii tehnologice inovative”, Director de proiect: Ș.l.dr.ing. Simona PERȚA-CRIȘAN 2022-2024
https://gelly-meat.uav.ro/
593.995 RON