Proiecte-UAV-FIATPM

Proiecte de cercetare/achizitii de aparatura CDI derulate in cadrul Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad cu directori/membri in echipa de proiect care sunt cadre didactice titulare ale Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului (2005-2016)

PROGRAMUL/PROIECTUL


PERIOADAVALOARE


Programul naţional CEEX - MODUL II: Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

144.520 LEI

Biosensors for environmental pollutions monitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

25.000 EURO

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate": Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană - BASTEURES Director de proiect: Prof. Dr. RYSZARD MICHAL Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie. Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf. Dr. Dana Radu, Conf. Dr. Dorina Chambre, Prof. Dr. Lucian Copolovici, Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici

http://basteures.uav.ro/

2010-2013

6.842.915 LEI

Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases - FP7 - CP-IP 228827-2 NANOFOL Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

http://www.nanofol.eu/index.php?id=1

2009-2013

377.185 EURO

Glycomics of brain glycosaminoglycans by advanced mass spectrometric and related hyphenated techniques, PN-II-RU-TE-2011-3-0008 Director de proiect: S.L. Dr. Flangea Corina

http://www.uav.ro/ro/cercetare/proiecte-in-desfasurare/project-pn-ii-ru-te-0008-2011

2011-2014

750.000 LEI

Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic - PN-II-RU-TE-2011-3-0022 Director de proiect: CS II Dr. Lucian Copolovici link

2011-2014

920.000 LEI

BIO.FU.N. - “Biodiversitatea speciilor inalta valoare functionala si nutaceutica”, Director de proiect: Conf. Dr. Eugenia Tigan

https://www.youtube.com/watch?v=-o3POP9xQJ8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tNKjtqYW_jA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dytFFuWDAnU

http://corrieredipolicoro.blogspot.ro/2015/12/partnership-tra-cnr-e-romania-per-lo.html

Mai-Decembrie 2015

-

Interactomics of galactosaminoglycans in the extracellular matrix by advanced mass spectrometry - PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191 Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Chim. Florentina-Daniela Munteanu

http://www.uav.ro/ro/cercetare/proiecte-in-desfasurare/pn-ii-pt-pcca-2013-4-0191

2014-2016

1.250.000 LEI

"Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale", Programul Operational “Cresterea Competitivitatii Economice”, „Investitii pentru Viitorul Dumneavoastra” Axa Prioritara 2. Operatia 2.2.1. POSCCE Nr. 621/2014, Director de proiect: Conf. CS I. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie. Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, Conf. Dr. Hab. Dana Copolovici

http://cestn.uav.ro/

2014-2015

13.000.000 LEI (fara TVA)

„Stoparea extinderii speciilor invazive de plante in Parcul Natural Lunca Muresului”, Director partener Univ. „Aurel Vlaicu” din Arad: Conf. Dr. Ing. Ioan Calinovici. Membri in echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Conf. Dr. Ing. Lungu Monica, Conf. Dr. Ing. Virgiliu Ciutina.

http://sesil.eu/ro/home/

2014-2016

67.827 LEI (UAV)

„Tehnologii ecologice de tratare a materialelor textile celulozice, lignocelulozice si amestecuri ale acestora” PN-II-RU-TE-2014-4-1370

Director de proiect: CSII Dr. Mihaela Dochia. Membru in Echipa din FIATPM: As. Dr. Simona Gavrilas

http://www.texteam.uav.ro/

2015-2016

549.827 LEI

NanoART-BioCell

Director de proiect: Dr. Valeriu Beiu. Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici

http://nanoart-biocell.uav.ro/

2016-2020
9.338.177 LEI

„Instalație demonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii”, PROIECT PNIII-P2-2.1-28PTE/2016
Responsabil proiect partener P1(UAV): Conf.dr.ing. Dana Radu.
Membri in Echipa din FIATPM: Prof. Dr. Florentina Munteanu, Prof. Dr. Hab. Dana Copolovici, Prof. Dr. Hab. Lucian Copolovici, S.l. Dr. ing. Ionel Popescu Mitroi

http://itop.uav.ro/


2016 -2018

518001 lei

(UAV)