Comisii

====================================

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

4. Comisia pentru relaţii internaţionale

5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

7. Comisia de burse

8. Comisia de orar

9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ

10. Comisia ALUMNI

11. Comisia ERASMUS

=================================

Membru în comisia CEAC la nivelul UAV

    Responsabili site FIATPM

    Responsabil PM si PSI DSTN