Comisii

====================================

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

4. Comisia pentru relaţii internaţionale

5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

7. Comisia de burse

  • Conf.univ.dr.ing. Calinovici Ioan
    (e-mail: ioan_calinovici@yahoo.com)
  • Student Manciu Emilian
  • Student Boeriu Paul Cezar
  • Student Ohentar Orlando Alexandru
  • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean

8. Comisia de orar

9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ

10. Comisia ALUMNI

11. Comisia ERASMUS

=================================

Membru în comisia CEAC la nivelul UAV

Responsabili site FIATPM

Responsabil PM si PSI DSTN