Comisii

====================================

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

4. Comisia pentru relaţii internaţionale

5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

7. Comisia de burse

  • Conf.univ.dr.ing. Calinovici Ioan (e-mail: ioan_calinovici@yahoo.com)
  • Studentă Stana Gherlinde Teodora
  • Studentă Serghiev Andrada
  • Student Ohentar Orlando Alexandru
  • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean

8. Comisia de orar

  • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu (e-mail: claudiu.ursachi@uav.ro)
  • Ș.l. dr. ing. Meșter Mihaela (email: mihaela.mester@uav.ro)
  • Studentă Balint Anamaria Izabela

9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ

10. Comisia ALUMNI

11. Comisia ERASMUS

=================================

Membru în comisia CEAC la nivelul UAV

Responsabili site FIATPM

Responsabil PM si PSI DSTN