Arhiva - Programe de studii

2019 - 2020

Licenţă

1. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Fișe de discipline-IPA-an II

Fișe de discipline-IPA-an III


2. Domeniul Controlul si expertiza produselor alimentare

Fișe de discipline-CEPA-an I

Fișe de discipline-CEPA-an II

Fișe de discipline-CEPA-an III

Fișe de discipline-CEPA-an IV


3. ADomeniul Protectia Consumatorului si Mediului

Fișe de discipline-PCM-an I

Fișe de discipline-PCM-an II

Fișe de discipline-PCM-an III

Fișe de discipline-PCM-an IV


4. Domeniul Ingineria Mediului: Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Fișe de discipline-ISBE-an I

Fișe de discipline-ISBE-an II


5. Domeniul Inginerie şi Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală: Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Fișe de discipline-IMAPA-an I

Fișe de discipline-IMAPA-an II

Fișe de discipline-IMAPA-an III

Fișe de discipline-IMAPA-an IV


Masterat

1. Domeniul Ingineria Mediului: Evaluarea și controlul calității mediului (ECCM)

Plan de invatamant 2020 2021

ECCM -- An IECCM -- An II
Eco-etichetareTehnici de poluare si reconstructie ecologica II
Gestiunea substantelor chimice/periculoaseTehnici experimentale II
Combustibili alternativiSisteme de valorificare a resurselor regenerabile
Tehnici performate de monitorizare a poluantilorSisteme management mediu
Evaluare impact de mediuAuditul intern
Managementul calității
Etica si integritate


2. Domeniul Produselor Alimentare: Managementul calității produselor alimentare (MCPA)

Plan de invatamant 2020 2021

MCPA -- An IMCPA -- An II
Protejarea calitatii alimentelorPrograme informatice performante in domeniul alimentar
Tehnici experimentale IDrept alimentar
Metode moderneAuditul intern a sistemelor de management
Metode spectraleActivitatea de cercetare
Managementul calităţiiTehnici experimentale II
Managementul hazardurilorTendinţe actuale
Legislaţie europeană
Management de risc
Etică și integritate
Documentare şi autorat


3. Domeniul Inginerie si Management in agricultura si dezvoltare rurala: Inginerie si management in agribusiness (IMA)

Plan de învăţământ 2020-2022

Fișe de discipline-IMA-an I

Fișe de discipline-IMA-an II