Fișe de Disciplina


Licenţă

1. Ingineria Produselor Almentare (IPA)

2020 2021 FD IPA An 3

2020 2021 FD IPA An 4

--------------------------------------------------------------------------------------

2. Domeniul Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA)

Fișe de discipline-CEPA-An 1

Fișe de discipline-CEPA-An 2

Fișe de discipline-CEPA-An 3

Fișe de discipline-CEPA-An 4

--------------------------------------------------------------------------------------

3. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare: Protecția consumatorului și a mediului (PCM)

2020 2021 FD PCM An 1

2020 2021 FD PCM An 2

2020 2021 FD PCM An 3

2020 2021 FD PCM An 4

-------------------------------------------------------------------------------------

4. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (ISBE)

2020 2021 FD ISBE An 1

2020 2021 FD ISBE An 2

2020 2021 FD ISBE An 3
--------------------------------------------------------------------------------------

5. Domeniul Inginerie şi Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală: Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism (IMAPA)

2020 2021 FD IMAPA An 1

2020 2021 FD IMAPA An 2

2020 2021 FD IMAPA An 3

2020 2021 FD IMAPA An 4

========================================================================

Masterat

1. Domeniul Ingineria Mediului: Evaluarea și controlul calității mediului (ECCM)

2020-2021: Plan de invatamant ECCM

2020-2021: Fise discipline ECCM

ECCM -- An IECCM -- An II
EcoetichetareTehnici de depoluare si reconstructie ecologica
Gestiunea substanţelor chimice periculoaseTehnici experimentale II Copolovici D
Combustibili alternativiSisteme de valorificare a resurselor regenerabile
Tehnici performate de monitorizare a poluantilorSisteme de management de mediu
Evaluarea riscului mediuAuditul intern
Managementul calitățiiActivitate cercetare si elaborarea lucrarii de disertatie
Etica si integritate
Evaluare impactului de mediu prin sistemul indicatorilor europeni


2. Domeniul Produselor Alimentare: Managementul calității produselor alimentare (MCPA)

2020-2021: Plan de invatamant MCPA


2019-2020: Fise discipline MCPA

An I: Fise discipline MCPA an I 2019 2020

An II: Fise discipline MCPA an II 2019 2020

2020-2021: Fise discipline MCPA

MCPA -- An IMCPA -- An II
Protejarea calitatii alimentelor in timpul procesarii si depozitariiPrograme informatice performante in domeniul alimentar
Tehnici experimentale IDrept alimentar
Metode moderne de analiza a alimentelorAuditul intern a sistemelor de management
Metode spectrale de analiza a alimentelorActivitatea de cercetare si elaborarea dizertatiei
Managementul calităţiiTehnici experimentale II
Managementul hazardurilor microbiologice in alimenteTendinte actuale in cercetarea din domeniul alimentare
Legislaţie europeana privind calitatea si siguranta alimentaraPrograme informatice performante in domeniul alimentar
Management de risc in industria alimentarac
Etică și integritate academica
Documentare şi autorat stiintific


3. Domeniul Inginerie si Management in agricultura si dezvoltare rurala: Inginerie si management in agribusiness (IMA)

2020-2021: Plan de invatamant IMA


2019-2020: Fise disciplina IMA

An I: Fise discipline IMA an I 2019 2020

An II: Fise discipline IMA an II 2019 2020

2020-2021: Fise disciplina IMA

IMA -- An IIMA -- An II
Ingineria si managementul afacerilorManagementul proiectelor
Marketing in agibusinessManagementul resurselor naturale si antropice
Strategii de dezvoltare ruralaTehnici de comunicare si etica in agribusiness
Managementul investitiilorInformatica aplicata in afaceri
Etica si deontologia academica si profesionalaCercetare stiintifica si documentare pentru dizertatie
Legislatia europeana in agribusinessPractica pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
Strategii de turism rural si agroturism
Consultanta in agribusiness
Finantarea proiectelor de dezvoltare rurala