Fișe de discipline

Fișe de discipline - 2019-2020

Licenţă

1. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare: Ingineria produselor alimentare

Plan de învăţământ IPA - 2019-2023

Fișe de discipline-IPA-an II

Fișe de discipline-IPA-an III


2. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare: Controlul si expertiza produselor alimentare

Plan de învăţământ CEPA - 2019-2023

Fișe de discipline-CEPA-an I

Fișe de discipline-CEPA-an II

Fișe de discipline-CEPA-an III

Fișe de discipline-CEPA-an IV


3. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare: Protecția consumatorului și a mediului

Plan de învăţământ PCM - 2019-2023

Fișe de discipline-PCM-an I

Fișe de discipline-PCM-an II

Fișe de discipline-PCM-an III

Fișe de discipline-PCM-an IV


4. Domeniul Ingineria Mediului: Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Plan de învăţământ ISBE - 2019-2023

Fișe de discipline-ISBE-an I

Fișe de discipline-ISBE-an II


5. Domeniul Inginerie şi Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală: Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Plan de învăţământ IMAPA - 2019-2023

Fișe de discipline-IMAPA-an I

Fișe de discipline-IMAPA-an II

Fișe de discipline-IMAPA-an III

Fișe de discipline-IMAPA-an IV


Masterat

1. Domeniul Ingineria Mediului: Evaluarea și controlul calității mediului

Plan de învăţământ ECCM - 2019-2023

Fișe de discipline-ECCM-an I

Fișe de discipline-ECCM-an II


2. Domeniul Produselor Alimentare: Managementul calității produselor alimentare

Plan de învăţământ MCPA - 2019-2023

Fișe de discipline-MCPA-an I

Fișe de discipline-MCPA-an II


3. Domeniul Inginerie si Management in agricultura si dezvoltare rurala: Inginerie si management in agribusiness

Plan de învăţământ IMA - 2019-2023

Fișe de discipline-IMA-an I

Fișe de discipline-IMA-an II