Fișe de Disciplina

2023-2024

Licenţă

1. Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

2023-2024 FD II CEPA

2. Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice ISBE 2023-2024

2023-2024 FD I ISBE

2023-2024 FD II ISBE

2023-2024 FD III ISBE

2022-2023 FD IV ISBE

3. Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism IMAPA 2023-2024

2023-2024 FD I IMAPA

2023-2024 FD II IMAPA

2023-2024 FD III IMAPA

2023-2024 FD IV IMAPA

4. Protecția Consumatorului și a Mediului

2023-2024 FD I PCM

2023-2024 FD II PCM

2023-2024 FD III PCM

2023-2024 FD IV PCM

==========================================================================

Masterat

1. Evaluarea și controlul calității mediului ECCM 2023-2024

2023-2024 FD I ECCM

2023-2024 FD II ECCM

2. Inginerie si management in agribusiness IMA 2023-2024

2023-2024 FD I IMA

2023-2024 FD II IMA


==========================================================================

2022-2023

Licenţă

1. Controlul si Expertiza Produselor Alimentare CEPA CEPA 2020 2024

2022 2023 FD CEPA I

2022 2023 FD CEPA IV

2. Protecția consumatorului și a mediului PCM 2020 2024

2022 2023 FD PCM I

2022 2023 FD PCM II

2022 2023 FD PCM III

2022 2023 FD PCM IV

3. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice ISBE 2020 2024

2022-2023 FD ISBE I

2022-2023 FD ISBE II

2022-2023 FD ISBE III

2022-2023 FD ISBE IV

4. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism IMAPA 2020 2024

2022-2023 FD IMAPA I

2022-2023 FD IMAPA II

2022-2023 IMAPA III

2022-2023 FD IMAPA IV

==========================================================================

Masterat

1. Evaluarea și controlul calității mediului ECCM

2022 2023 FD ECCM I

2022 2023 FD ECCM II

2. Inginerie si management in agribusiness IMA 2022 2023

2022 2023 FD IMA I

2022 2023 FD IMA II

==========================================================================

2021-2022

Licenţă

1. Ingineria Produselor Alimentare IPA 2020 2024

2021-2022 FD IPA IV

2. Controlul si Expertiza Produselor Alimentare CEPA 2020 2024

2021-2022 FD CEPA III

3. Protecția consumatorului și a mediului PCM 2020 2024

2021-2022 FD PCM I

2021-2022 FD PCM II

2021-2022 FD PCM III

2021-2022 FD PCM IV

4. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice ISBE 2020 2024

2021-2022 FD ISBE I

2021-2022 FD ISBE II

2021-2022 FD ISBE III

2021-2022FD ISBE IV

5. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism IMAPA 2020 2024

2021-2022 FD IMAPA I

2021-2022 FD IMAPA II

2021-2022 FD IMAPA III

2021-2022 FD IMAPA IV

==========================================================================

Masterat

1. Evaluarea și controlul calității mediului ECCM 2020-2022

FD ECCM An I

FD ECCM An II


2. Managementul calității produselor alimentare MCPA 2020-20223. Inginerie si management in agribusiness IMA 2020-2022

FD IMA I

FD IMA II

==========================================================================

2020-2021

Licenţă

1. Ingineria Produselor Almentare (IPA)

2020 2021 FD IPA An 3

2020 2021 FD IPA An 4

--------------------------------------------------------------------------------------

2. Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA)

Fișe de discipline-CEPA-An 1

Fișe de discipline-CEPA-An 2

Fișe de discipline-CEPA-An 3

Fișe de discipline-CEPA-An 4

--------------------------------------------------------------------------------------

3. Protecția consumatorului și a mediului (PCM)

2020 2021 FD PCM An 1

2020 2021 FD PCM An 2

2020 2021 FD PCM An 3

2020 2021 FD PCM An 4

-------------------------------------------------------------------------------------

4. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (ISBE)

2020 2021 FD ISBE An 1

2020 2021 FD ISBE An 2

2020 2021 FD ISBE An 3
--------------------------------------------------------------------------------------

5. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism (IMAPA)

2020 2021 FD IMAPA An 1

2020 2021 FD IMAPA An 2

2020 2021 FD IMAPA An 3

2020 2021 FD IMAPA An 4

========================================================================

Masterat

1. Evaluarea și controlul calității mediului (ECCM)

2020-2021: Plan de invatamant ECCM

2020-2021: Fise discipline ECCM

ECCM -- An IECCM -- An II
EcoetichetareTehnici de depoluare si reconstructie ecologica
Gestiunea substanţelor chimice periculoaseTehnici experimentale II Copolovici D
Combustibili alternativiSisteme de valorificare a resurselor regenerabile
Tehnici performate de monitorizare a poluantilorSisteme de management de mediu
Evaluarea riscului mediuAuditul intern
Managementul calitățiiActivitate cercetare si elaborarea lucrarii de disertatie
Etica si integritate
Evaluare impactului de mediu prin sistemul indicatorilor europeni


2. Managementul calității produselor alimentare (MCPA)

2020-2021: Plan de invatamant MCPA

2020-2021: Fise discipline MCPA

MCPA -- An IMCPA -- An II
Protejarea calitatii alimentelor in timpul procesarii si depozitariiPrograme informatice performante in domeniul alimentar
Tehnici experimentale IDrept alimentar
Metode moderne de analiza a alimentelorAuditul intern a sistemelor de management
Metode spectrale de analiza a alimentelorActivitatea de cercetare si elaborarea dizertatiei
Managementul calităţiiTehnici experimentale II
Managementul hazardurilor microbiologice in alimenteTendinte actuale in cercetarea din domeniul alimentare
Legislaţie europeana privind calitatea si siguranta alimentaraPrograme informatice performante in domeniul alimentar
Management de risc in industria alimentarac
Etică și integritate academica
Documentare şi autorat stiintific

2019-2020: Fise discipline MCPA

FD MCPA I 2019 2020

FD MCPA II 2019 2020


3. Inginerie si management in agribusiness (IMA)

2020-2021: Plan de invatamant IMA

2020-2021: Fise disciplina IMA

IMA -- An IIMA -- An II
Ingineria si managementul afacerilorManagementul proiectelor
Marketing in agibusinessManagementul resurselor naturale si antropice
Strategii de dezvoltare ruralaTehnici de comunicare si etica in agribusiness
Managementul investitiilorInformatica aplicata in afaceri
Etica si deontologia academica si profesionalaCercetare stiintifica si documentare pentru dizertatie
Legislatia europeana in agribusinessPractica pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
Strategii de turism rural si agroturism
Consultanta in agribusiness
Finantarea proiectelor de dezvoltare rurala

2019-2020: Fise disciplina IMA

FD IMA I 2019 2020

FD IMA II 2019 2020